+46 705 09 59 90 info@swedtool.se

Yttemperatur_irreversibel

Thermindex ® ”Temperaturmätning med hjälp av färgförändring”

Exempel på användningsområden:

  • Tryckerier
  • Bilindustrin
  • Mekanisk industri
  • Värmeväxlare
  • Järnvägsvagnar
  • Datorutrustningar
  • Gruvindustri
  • Livsmedelsindustrin, exempelvis mejerier och konservindustrin
  • Transporter
  • Förebyggande underhåll

Ett system för mätning av yttemperaturer med indikatorer. Att mäta temperaturen på en yta kan i många fall vara av väsentlig betydelse för en funktion eller industriprocess. Nedan följer en redogörelse för funktion och egenskaper.

Ej reversibla yttemperaturindikatorer:

Generellt består denna indikatortyp av en temperaturkänslig kemikalien, som fixerats över ett svart underlag. Vid upphettning smälter kemikalien och blir genomskinlig, varvid det svarta underlaget framträder. Denna teknik används för temperaturmätare i en mängd olika former och storlekar. Mätare avsedda för indikering av låga temperaturer, upp till 160°C, kapslas in i polyester. För mätare avsedda för temperaturer över 170°C används polymid (kapton). Resultatet blir en produkt med låg vikt, enkel att applicera och att använda. Den kemiska mättoleransen är +/- 0,1°C, vilket i praktiken anges som 1°C. Reaktionstiden är kort – högst 1 sekund. Kemikalierna är känsliga fukt och tryck över 100 psi, varför de kapslats in för att härigenom åstadkomma ett så brett användningsområde som möjligt.

De mätare som beskrivs ovan används idag vanligen i form av självhäftande tejpremsor eller punkter i temperaturområdet 40°C – 260°C. Med goda resultat har sådana använts under många år för en mängd olika ändamål.

Indikatorerna kan anpassa efter kunders behov, utseende, loga, storlek etc.

Reversibla yttemperaturindikatorer:

Termokrommaterial alt. Kristallmaterial med mätområde -30°C till +90°C.

Ni finner mera information på hemsidan för Thermindex här:

www.yttemperatur.se

Kontakt